Previous Next Play Pause
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคัดเลือกการฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ดิจิทัล” ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคัดเลือกการฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ดิจิทัล” ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคัดเลือกการฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน” ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคัดเลือกการฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน” โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานเตรียมพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 7 (ประจำปี 2563) โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานเตรียมพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 7 (ประจำปี 2563) แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานเตรียมพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 6 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานเตรียมพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 6 โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานเตรียมพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 6 (ประจำปี 2562) โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานเตรียมพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 6 (ประจำปี 2562) โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานเตรียมพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 5 (ประจำปี 2561) โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานเตรียมพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 5 (ประจำปี 2561) มจธ. รับมอบธงเจ้าภาพ งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ในปี 2561 มจธ. รับมอบธงเจ้าภาพ งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ในปี 2561 โครงการฝึกอบรม - ฝึกงานคนพิการ รุ่นที่ 4 โครงการฝึกอบรม - ฝึกงานคนพิการ รุ่นที่ 4
loading...

ข่าวสารและกิจกรรม

Back to top